Anunț

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI ULIEȘ

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 

Descărcare MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU PERSONALUL.